• Moodle veebirakendust ei saa alates 1.06.2013 enam HAVIKEses paigaldada. Uute Moodle kontode tegemiseks palume kasutada Digihariduse Innovatsioonikeskuse Tiigrihüpe pakutavat tasuta Moodle teenust Eesti koolidele: moodle.e-ope.ee.
  • EENet lõpetas alates 1.06.2013 HAVIKEses ka CMSimple veebitarkvara ja SMF foorumitarkvara pakkumise.

NB! Kõik enne 1.06.2013 paigaldatud veebirakendused jäävad praegu tööle. Kui EENet plaanib tulevikus mõnda neist maha võtta, teatame sellest ette eraldi personaalse kirjaga, sh pakume võimalikke alternatiive.

Alates 1. juunist 2013 toimusid olulised muutused HAVIKEse teenuse sisus.

Moodle veebirakendust ei saa alates 1.06 enam paigaldada. Kõik varasemad Moodle rakendused jäävad esialgu tööle, kuid uute kontode tegemiseks palume kasutada tasuta Moodle teenust Eesti koolidele aadressil moodle.e-ope.ee

Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe pakutav Moodle keskkond moodle.e-ope.ee on tsentraalselt administreeritud, tarkvara versioon on värskem kui HAVIKEses ja sisaldab samas mitmeid lisamooduleid.

EENet lõpetas alates 1.06.2013 HAVIKEses samuti CMSimple veebitarkvara ja SMF foorumitarkvara pakkumise. Mõlema tarkvara areng on ajaloo jooksul korduvalt takerdunud (mis tekitab serveris turvariske) ja veebirakendused pole aastate jooksul EENeti klientide hulgas kuigi massilist kasutust leidnud.

Kinnitame, et kõik enne 1.06.2013 paigaldatud veebirakendused jäävad praegu tööle. Kui EENet plaanib tulevikus mõnda neist maha võtta, teatame sellest ette eraldi personaalse kirjaga, sh pakume võimalikke alternatiive.